Spolok výtvarníkov Slovenska

„Moje korene väzia hlboko v slovenskej zemi. Vnútorným zrakom som od narodenia vnímal krásu Slovenska. Tento vnútorný pohľad sa premieňal na obrazy. Prosím vás, aby ste chápali tento môj čin nielen ako dar, ale aj ako splátku dlžoby za to, čo mi ako inšpiráciu pre moje umenie dala táto krajina.“

Vincent Hložník, čestný predseda SVS, 1993

Spolok výtvarníkov Slovenska sa za obdobie svojej existencie vyprofiloval na jedno z najstabilnejších zoskupení slovenských výtvarníkov. Pevný základ jeho výtvarných aktivít mu zabezpečili už jeho zakladatelia a v tejto práci pokračujú tí, ktorí prišli po nich. Kurátorkou a organizátorkou výstav na domácej pôde i v zahraničí je od počiatku tajomníčka spolku Mária Horváthová, ktorá sa spolu s predsedom SVS a Radou SVS spolupodieľa  na činnosti Spolku.

Cité Internationale des arts Paris

Cité internationale des arts Paris – mesto umelcov v meste umenia – miesto, kde sa sústreďuje kreativita a talent, bod, v ktorom sa pretínajú umelecké osudy, vznikajú projekty a rodia sa nové umelecké koncepty a diela.

„Ešte aj po šesťdesiatich rokoch sa znova a znova vraciam k vyznaniu vzácnej osobnosti, k nášmu Dominikovi Tatarkovi, ktorý o kultúre napísal:

…Kultúra, to je vnútorný priestor každého z nás, je to priestor slobody. Kultúra je široká ako život, hlboká ako dejiny. Je hlboká ako najstaršie prejavy človeka, ako večnosť ľudského pokolenia. Výtvarné umenie nám neustále objavuje a obnovuje súvislosti. Súvislosti našej národnej a všeľudskej kultúry, národnej a ľudskej existencie…

Po rokoch existencie nášho Spolku výtvarníkov Slovenska mu skromne prajem ďalšie roky oddanosti tejto tvorivej všeľudskej vízii.

Vladimír Kompánek, predseda SVS, 2008

Naši partneri

Kontakt