Otvorený priestor 2022

Otvorený priestor, takto sme nazvali členskú výstavu Spolku výtvarníkov Slovenska 2022. Je to symbolický názov, ktorý evokuje nádej, že sa svet postupne vymaňuje z hrozivého tieňa pandémie, a naznačuje aj skutočnosť, že sa prostredníctvom tohto projektu viac otvárame svetu a divákom. Vďaka SNM – Historickému múzeu predstavujeme tvorbu našich členov vo výnimočne krásnych a exkluzívnych priestoroch bývalej obrazárne na druhom poschodí Bratislavského hradu a druhou časťou našej výstavy v Ružinovskej galérii sa stávame súčasťou multižánrového festivalu Symfónia umenia. Výstava Otvorený priestor prezentuje tvorbu 65 autorov v dvoch výstavných priestoroch, z ktorých každý má svoju vlastnú atmosféru a nesie pečať svojej doby. Rovnako špecifické a autentické sú i vystavené diela maliarov a sochárov, ktorí prinášajú sviežu mozaiku invencie, inšpirácie, farieb, línií, tvarov a objemov. Sú tu mnohí autori zvučných mien, no i niekoľko nových talentov a ich výtvarná reč je neobyčajne bohatá. Autorské koncepty siahajú od realistických cez štylizované a poeticko-imaginatívne až po expresívno-dramatické a abstraktné.
Kurátorka výstavy: Mgr. Mária Horváthová