Apokalyptickí jazdci Budapešť 2023

Kurátor výstavy: Mgr. Mária Horváthová