Cité internationale des arts Paris – mesto umelcov v meste umenia – miesto, kde sa sústreďuje kreativita a talent, bod, v ktorom sa pretínajú umelecké osudy, vznikajú projekty a rodia sa nové umelecké koncepty a diela.

Je to práve 26 rokov, čo sa vo výstavných priestoroch Cité internationale des arts v Paríži uskutočnila výstava „Repères slovaques“, ktorá prezentovala výber z tvorby najvýznamnejších slovenských umelcov. Pri tejto príležitosti riaditeľka Nadácie Mikuláša Galandu Mária Horváthová a predseda Spolku výtvarníkov Slovenska Vladimír Kompánek podpísali s prezidentkou Cité Simonou F. Brunau zmluvu o práve na jeden z dvestopäťdesiatich ateliérov Cité a uviedli prvých slovenských rezidentov Zuzanu Rudavskú a Adrianu Korkosovú.

Vo všeobecnej eufórii si vtedy málokto uvedomil, že to bola jedna z našich najlepších investícií do kultúry – investícia, ktorá sa neustále mnohonásobne vracia nielen v podobe umeleckých diel inšpirovaných tvorivou atmosférou tohto svetového umeleckého centra, ale i v podobe nezabudnuteľných zážitkov a spomienok. 

V priebehu uplynulého štvrťstoročia v slovenskom ateliéri v Cité internationale des arts žilo a tvorilo vyše stošesťdesiat umelcov z celého Slovenska. Pobyt v Cité a v Paríži bol pre všetkých výnimočný a vzácny nielen vďaka umeleckým dojmom a zážitkom, ale i vďaka novým priateľstvám, stretnutiam s kolegami, s umelcami z celého sveta.

„Paríž bol vzdialeným snom mojej generácie. Žiarivý, nedostupný, presiaknutý duchom Picassa, Chagalla, Miróa a všetkých tých, ktorí prišli odinakiaľ, aby ho pre seba objavili, ale zároveň zanechali v ňom svoju stopu. Som veľmi rád, že sa nám v Spolku výtvarníkov Slovenska podarilo zmeniť tento sen na realitu v podobe Ateliéru slovenských umelcov v Cité Internationale des Arts a som rád, že pani Brunau i pani Horváthová tento sen naďalej spoločným úsilím napĺňajú.“

Vladimír Kompánek, 2005

Cité Internationale des Arts je významná nadácia, ktorá vznikla v roku 1965, a ktorá vlastní a prevádzkuje vyše 320 ateliérov v obrovskom kompexe na nábreží Seiny v centre Paríža a na Montmartri. Pozemky na výstavbu ateliérov dostala od mesta Paríž na 99 rokov, čiže minimálne do roku 2065. O prijatí umelcov na študijné pobyty do ateliérov Cité rozhoduje Správna rada Cité. Neziskové organizácie, ktoré získali do správy jednotlivé ateliéry, rozhodujú o vyslaní vlastných umelcov samostatne. Každý umelec, ktorý sa zúčastnil na pobyte v Cité získáva štatút rezidenta a v budúcnosti sa môže uchádzať o pridelenie voľného ateliéru i bez schválenia Správnej rady.

Ateliér slovenských umelcov v Cité, ktorý získal a spravuje Spolok výtvarníkov Slovenska navštívilo v rokoch 1996 – 2022 vyše 160 umelcov a mnohí z nich sa do Cité znova vrátili.

V prípade záujmu o rezidenciu, nás prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom na adrese spolku.