Apokalyptickí jazdci Krakow 2023

Kurátorka výstavy: Mgr. Mária Horváthová