Schmidt Zuzana

Narodila sa 12. decembra 1976 v Šintave. V rokoch 1994 – 1999 študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy (PeadDr. Jana Satková) a v rokoch 2017 – 2018 absolvovala dvojročné akreditované štúdium Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby u Jaroslavy Šickovej Fabrici. Žije v Bratislave a venuje sa maľbe. Tvorbu Zuzany Schmidtovej môžeme zaradiť do širokého prúdu lyricko-abstraktnej nefiguratívnej maľby, v ktorej rezonuje i vzdialený odkaz informelu a expresionizmu. Jej obrazy sú veľmi kultivované, farebne žiarivé, ale i decentné, raz emotívno-poetické, inokedy expresívne a dramatické a vnímame ich ako reflexiu vnútorného pocitového sveta autorky, ktorá okrem toho, že sama maľuje, využíva umenie i v procese arteterapie. Dominantným médiom jej diel je farba, s ktorou pracuje ako s živou hmotou. Využíva jej prirodzenú splývavosť, alebo tuhú pastóznosť, jemné valéry, alebo drsné štruktúry, v ktorých možno zanechať stopy, vrypy, priznať jemné ťahy štetca, či zdôrazniť drsné akčné gesto. Nie je výnimkou ani využitie písaného textu či iných kaligrafických prvkov, prípadne použitie nemaliarskych materiálov a koláže na umocnenie výrazovosti kompozície. I keď výtvarná reč Zuzany Schmidtovej naplno využíva princípy abstrakcie a svoje príbehy maľuje skôr v náznakoch ako v súvislých dejoch, je až neuveriteľné, že v priestore ich štruktúr a farieb tlmočí významy a zložité metaforické odkazy. Niektoré sú inšpirované poéziou či literárnymi príbehmi, iné sú reflexiou každodenných zážitkov, ale i spomienok, túžob a snov. Mnohé rozprávajú konkrétny príbeh, iné sú len prchavou spomienkou na príjemný večer, a niektoré vznikli spontánne a náhodne, ako bezprostredná reakcia na nevyhnutnú vnútornú potrebu maľovať, vyjadriť niečo emotívne a výsostne subjektívne.

(MH)

K vrcholu (ženskému). 2022. Akryl a kombinovaná technika. 120 x 120 cm

Kontaktné údaje

Staré Grunty 326B, 841 04 Bratislava
+421 918 392 960
zuzana.sch@yahoo.com