Zimková Milina

Narodila sa 1. júna 1979 v Bratislave, kde v rokoch 2001 – 2007 študovala na Vysokej škole výtvarných umení (doc. Vojtech Kolenčík). V roku 2004 študovala na Aristotelian University v Tessalonikách (prof. M. Yannadakis). Žije v Bratislave a venuje sa maľbe a voľnej grafike. Milina Zimková maľuje svoje poetické, magické a tajuplné obrazy zväčša akrylom, využívajúc možnosti, ktoré jej táto technika ponúka. Žiarivá farebnosť, veľké monochrómne plochy pozadia, razantné ťahy štetcom, jemné priesvitné lazúry či hutné reliéfne kvapky i splývavé stekajúce pramienky farebnej hmoty – to všetko sú presvedčivé prvky autorkinej výtvarnej reči. Je univerzálna a účinná, pretože i napriek výraznej inklinácii k abstrakcii sa Milina Zimková stále pohybuje v hraniciach predmetného sveta a otvára pred divákmi tajomnú ríšu fantázie a neuveriteľných príbehov. Na jej obrazoch nachádzame zväčša ženské postavy, madony, exotické princezné, prosté devy, ale i magické nadpozemské bytosti z vesmírnych diaľok, postavy zo snov, z histórie či stránok kníh, ktoré dostávajú prostredníctvom svojich osudov novú identitu. Jedným z tvorivých princípov Miliny Zimkovej, ktorým sa autorka venovala najmä po návrate zo študijného pobytu v Cité des Arts v Paríži, je reflexia a citácia diel významných európskych majstrov. Vytvorila obrazy, v ktorých posúva tvarové i duchovné prepojenie vlastnej kreativity a inšpiratívneho umeleckého podnetu do novej podoby, ponúkajúcej zároveň nové uhly percepcie.

(MH)

Galina. 2020. Akryl a tempera. 100 x 70 cm
Aprílová madona. 2021. Olej. 80×80 cm

Kontaktné údaje

Mošovského 2, 81103 Bratislava
+421 902 467 340
sommacka@yahoo.com