Bergerová Xénia

Narodila sa 13. júla 1977 v Bratislave. V rokoch 1995 – 2001 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Berger) a v roku 2000 absolvovala študijný pobyt na Akademii Sztuk Pięknych v Krakove. Je docentkou na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení a s prestávkami pôsobí aj na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Žije v Bratislave a venuje sa maľbe. Xénia Bergerová, solitérny zjav súčasnej maľby, je vynikajúcou koloristkou a farba je dominantným médiom jej tvorby. Je sýta, eruptívna, miestami dravá až surová, s výrazným symbolickým podtextom. V kontraste k farebne žiarivej palete autorka volí i decentnejšie a jemnejšie vrstvenie, v ktorom vyniknú drobné reliéfne štruktúry, fragmenty kvetov, rastlín, vtákov či drobných postáv. Buduje tak vlastnú kompozíciu, i vlastné symboly, akési osobné mytológie, ktoré vkladá do magického priestoru. Témou jej diel sú pôsobivé a veľkolepé ženské postavy a akty, ale i tajuplné zátišia, no najmä bizarné detaily predmetov či fragmenty vytrhnuté z kontextu prírody, šachovnice, žiarivé dezény, detaily vzácnych tkanín i exotické matérie. Sú to prvky často zasadené do diametrálne odlišného prostredia, ktoré pôsobí tajuplne a magicky, evokujúc priam surrealistický podtext.

(MH)

Torzo. 2010. Olej. 160 x 110 cm
Renesančné predstavy I. 2020. Kombinovaná technika. 120 x100 cm

Kontaktné údaje

+421 908 496 469
bergerxenia@gmail.com
www.artofbergers.com