Fodorová Veronika

Narodila sa 6. novembra 1980 v Bratislave. Vrokoch 1998 – 2001 študovala na Universität für angewandte Kunst vo Viedni odbor grafický dizajn a v rokoch 2000 – 2006 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre sochy. Žije v Kitsee a venuje sa maľbe a kresbe v kombinácii s digitálnymi tlačovými technikami. Okrem umeleckej tvorby sa venuje vizuálnej komunikácii a výberu produktov do unikátneho konceptu výberových hračkárstiev Vnímavé hračky – Toyeto. Tvorba Veroniky Fodorovej vychádza z úzkeho prepojenia pôvodnej detskej kresby s grafickými technikami. Prvotnou inšpiráciou boli pre ňu spočiatku jej vlastné deti, neskôr i deti z blízkeho okolia, ba i zo zahraničia. Jej diela vznikali kombináciou autentickej detskej kresby a autorských zásahov do jednotlivých prvkov pôvodného diela výtvarnými a grafickými technikami. Samotná kresba zostala pritom nezmenená a jej línia zachovaná. Vzniklo tak špecifické dielo, ktoré reflektuje spomienku na detstvo v jej „najúprimnejšej podstate.” Takéto spoločné diela sú plné symboliky a odrážajú výsledok výtvarného dialógu, ktorý môže mať dokonca terapeutický efekt, pretože do sveta detskej kresby citlivo zasahujú nové farby, tvary, symboly… Najnovšia tvorba Veroniky Fodorovej nie je inšpirovaná len detským svetom, ale najmä prírodou, jej čistými líniami, prekvapivými tvarmi, a bohatou farebnosťou. Očarila ju exotika Mexika i ázijských civilizácií so svojou žiarivou tajomnou atmosférou. V tejto súvislosti sa naplno prejavil i jej vycizelovaný zmysel pre dekoratívny detail, ornamentiku a kombinovanie rozmanitých vzorov. Svoje diela realizuje digitálnou tlačou a ručne dotvára akrylovou fixkou, čím výsledok pôsobí autentickejšie a živšie a stáva sa tak originálom.

(MH)

Exotika. 2022. Kombinovaná grafická technika. 60 x 50 cm

Kontaktné údaje

00421 948 860 388
nikart.eu@gmail.com
www.sk.fodorovaart