Trajterová Mária Eva

Narodila sa 1. septembra 1951 v Bratislave. Po stredoškolských štúdiách v rokoch 1971 – 1976 študovala súkromne maľbu u Milana Laluhu. Eva Mária Trajterová žije v Bratislave a venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii a literárnej tvorbe. Eva Mária Trajterová sa dlhé roky venovala klasickým maliarskym disciplínam, no v poslednom desaťročí prelomila hranicu medzi dvoma protikladnými svetmi svetla a tmy, odhaliac čaro tvarov i písaného slova okruhu divákov a čitateľov, ktorých svet je ponorený do večnej tmy. Vznikli tak zbierky básní, próz a ilustrácií súbežne k nim i obraz, sochy, svetelné objekty a reliéfy určené nevidiacim. Prepojenie plastických, z plochy vystupujúcich znakov Braillovho písma a plošnej kaligrafie tlačiarenskej černe, vytvorilo dráždivý kontrast a novú optiku ilustrácie, ktorá sa neskôr stala východiskom jej ďalšej tvorby. Pociťovali sme ju v jej „oknách“, ale i v snovej maľbe plnej symbolov, asociácií i ľahko čitateľných a zrozumiteľných znakov, kde do krehkej osnovy svojich obrazov vpisovala básne, jemné detaily a prvky koláže. V súčasnosti sa venuje ilustrácii systematicky, ilustruje vlastnú poéziu, drobné tlače, kalendáre. Sú to diela zväčša figurálne, kresby perom či ceruzkou, ktoré na neutrálnom nekonečnom pozadí hviezdnej oblohy rozvíjajú krehké príbehy milencov, znamení či bájnych bytostí.

(MH)

Blíženci. 2020. Kresba ceruzkou. 30 x 30 cm
Hadonos. 2020. Kresba ceruzkou. 30 x 30 cm
Orion. 2021. Olej. 233 x 168 cm

Kontaktné údaje

Drotárska cesta 66, 811 02 Bratislava
+421 903 301 918
trajterova@gmail.com