Trajter Jakub

Narodil sa 11. marca 1983 v Bratislave. V rokoch 2002 – 2008 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Juraj Meliš). Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe, objektu, maľbe i 3D technikám. Jakub Trajter často používa netradičné materiály i spôsob spracovania, kde uplatňuje nové chápanie priestoru a trojrozmerných tvarov, ktoré ho ovládajú. Je prirodzené, že po raných precíznych realizáciách v mramore, žule, bronze i dreve, kde sa sústredil predovšetkým na povrch tvarov, hľadajúc auru, ktorú vyžarujú, dnes ide ďalej. Využíva kovový odpad, ktorý detailne prepracúva a dáva mu novú podobu. Preniká pod povrch, odkrýva štruktúru, vrstvenie hmoty i siločiary vnútornej energie svojich objektov. Reže, píli, brúsi, zvára, sám odlieva, sceľuje i deštruuje objemy i línie svojich expresívno-dramatických sôch. Ich tvaroslovie siaha od strohých konštruktivistických skladieb až po dynamické, barokovo zvlnené kompozície. Autor využíva farbu, no často ponecháva i prirodzenú štruktúru a odlesky kovových povrchov s priznaním stôp ohňa i času. V jeho repertoári nájdeme lode a iné kozmické tvary, dráhy, stavby či celé futuristické vízie miest, stromy i fantastické zvery, vtáky i rôzne monštrá, ale aj postavy v širokej škále nadčasových významov. V najnovšej tvorbe sa znova vracia k bronzovému solitéru. Vytvára koncept „futuristickej sochy“, kde niekoľkonásobným zobrazením prvkov zobrazuje figúru z viacerých uhlov pohľadu, evokujúc tak pocit pohybu a snahu zachytiť i prchavé okamihy.

(MH)

V pohybe. 2021. Bronz. v 35 cm

Kontaktné údaje

jakubtrajter@gmail.com
www.trajter.eu