Szittay Robert

Narodil sa 13. septembra 1972 v Bratislave. 1995 – 2001 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Jankovič) a 1998 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Karol Nepraš). Robert Szittay žije v Bratislave a venuje sa figurálnej sochárskej tvorbe a inštaláciám. Robert Szittay patrí k ojedinelým zjavom nielen svojou výlučnou inklináciou k figuratívnej tvorbe a špecifickou výtvarnou rečou, ale i využívaním rôznych tvárnych materiálov ako sadra, epoxidy, sklolaminát, včelí vosk a fragmenty textílií, sporadicky však i bronz, kameň, betón, sklo či drevo. I keď spočiatku používal takmer asketickú farebnosť bielych a sivých tónov, dnes pracuje s farbou, ktorá sa stáva významným symbolickým prvkom. Jeho program sa sústreďuje na ľudskú postavu od portrétu a autoportrétu cez expresívne a anatomické štúdie až po zložitejšie kompozície, kde do popredia vystupujú témy identity, ľudskej i psychickej nahoty, telesnosti a intimity. Snaha formovať a zároveň deformovať sochársku hmotu v jeho prípade vrcholí v jedinečnej modelačnej schopnosti, ktorá práve z ľudskej figúry, z fragmentov i detailov tela či tváre dokáže vyťažiť maximum a vyjadriť tak najvnútornejší pocit a reakciu autora na vonkajší svet a jeho problémy. Szittay hľadá inšpiráciu v realite dneška, no siaha i k literárnym a filozofickým témam a k výtvarným dielam, ktoré nanovo interpretuje a cez princíp citácie, parafrázy či metafory nám prináša naliehavé a zrozumiteľné posolstvo.

(MH)

Triumf Bakcha. Detail. 2020. Bronz, sklo, farba. 35 x 60 x 30 cm
Tieň. 2021. Sadra. v. 70 cm

Kontaktné údaje

Úprkova 25, 811 04 Bratislava
+421 903 546 526
robert.szittay@chello.sk
www.robertszittay.sk