Šuda Michal

Narodil sa 21. septembra 1974 v Bratislave, kde v rokoch 1993 – 1999 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (prof. Juraj Meliš). V roku 1998 študoval na Muthesius-Hochschule für Kunst und Gestaltung v Kieli (prof. Hannes Brunner) a v rokoch 2000 – 2002 na Universität für angewandte Kunst vo Viedni (prof. Gerda Fassel). Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe, objektu i realizáciám do architektúry. Pôsobí ako pedagóg na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Michal Šuda prináša zaujímavý sochársky koncept spájajúci štylizovanú, no realistickú výtvarnú reč so symbolickými a metaforickými významovými prvkami. Vo svojich dielach kombinuje do bronzu odlievané, zdanlivo nahrubo opracované fragmenty ľudských postáv s inými materiálmi, čím vytvára pôsobivé podobenstvá i myšlienkové asociácie. Využíva tvarovú bizarnosť a náhodnú výrazovosť nájdených a odložených kovových predmetov. Mení miery i kvalitu zaužívaných vzťahov, minimalizuje samotný výtvarný artefakt a maximalizuje priestor, v ktorom je situovaný, ba dokonca ho výtvarne pojednáva ako súčasť a významovú pointu diela. Reaguje na spoločenské dianie, parafrázujúc známe výtvarné klišé z deväťdesiatych rokov o stupienkoch slávy, i nezabudnuteľné „dlažobné kocky“, ktoré povýšil na symbol, no zároveň, najmä v najnovšej tvorbe, interpretuje vlastné vnútorné mytológie a zážitky, ktoré posúva do polôh „minimal poézie“, sústreďujúc sa na intímnejšiu problematiku ľudského bytia.

(MH)

Príliš dlhé samota. 2018. Bronz, drevo, oceľ. 160 x 200 x 60 cm
A túto hru tiež ešte nepoznám. 2019. Epoxid, drevo, oceľ. 150 x160 x50 cm

Kontaktné údaje

+421 948 133 107
soch.suda@gmail.com