Studený Michal

Narodil sa 12. januára 1939 v Prahe. V rokoch 1957 – 1963 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. J. Chovan). Žije v Bratislave a venuje sa maliarskej tvorbe. Maliar Michal Studený patrí ku kultovým osobnostiam šesťdesiatych rokov. V jeho tvorbe rezonujú vplyvy popartu, nového realizmu i abstrakcie a jeho maliarsky štýl vykryštalizoval do často protichodných polôh. Jeho obrazy aj napriek použitým minimalistickým výrazovým prostriedkom a temer monochrómnej farebnosti majú mimoriadne silný emotívny náboj. Sú výsledkom umelcovej snahy o moderný výraz, ale zároveň i jeho vnútornej senzitivity a videnia skrytých súvislostí minulosti a súčasnosti. Tento zmysluplný vzťah k tradíciám, ktorý bol umocnený zberateľskou vášňou a putovaním za konkrétnymi artefaktmi. Michal Studený jasne interpretuje vo svojich obrazoch, frotážach, kolážach i inštaláciách, keď do svojich diel zakomponúva drobné fragmenty národopisného charakteru, alebo maľuje na ručne tkané a vzorované plátno. Tento kontrast starobylého a moderného dodáva Studeného dielam myšlienkovú hĺbku a neobyčajnú emotívnosť. Podobným spôsobom využíva i nájdené predmety, ktoré sú produktom súčasnej civilizácie, alebo stonky štvorlístkov pre jeho tvorbu príznačných. Čistota formy bola najplnšie vyjadrená v archetypálnych a znakových tvaroch, z ktorých sa priam ikonickými stali jablko a kostol.

(MH)

Spektrum 24. 2020. Olej. 120 x 120 cm
Biele spektrum. 2020. Olej. 120 x 120 cm

Kontaktné údaje

Trenčianska 44, 821 09 Bratislava
+421 905 916 853
studeny@ksastudeny.sk