Polák Štefan

Cena Spolku výtvarníkov Slovenska 2017
Narodil sa 18. decembra 1952 v Partizánskom. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. L. Čemický, prof. F. Gajdoš), v rokoch 1979 – 1986 pôsobil ako pedagóg na VŠVU a v roku 1982 študoval na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži (prof. Zao Wou-ku a prof. P. Grenier). Žije v Bratislave a popri komornej maľbe sa venuje i sochárstvu. Štefan Polák je však predovšetkým maliar. Využíva výlučne maliarske prostriedky a ťaží predovšetkým z pôsobivej sily farby, ktorú nanáša v jemných lazúrach, či vrství do tajomných štruktúr. Intuícia ho vedie do ríše abstrakcie, no podvedome cíti i svoju spätosť s reálnym svetom. Je vyznávačom poeticko-imaginatívnej tvorby, využíva prvky fantazijného realizmu i postupy blízke informelu a lyrickej abstrakcii. Štefan Polák je maliar, ktorý nám vo svojej tvorbe približuje dávno zabudnuté svety, mýtické krajiny, bájne zvery i tajomné príšery, bizarné literárne postavy a krásne ženy plné vášne. Možno povedať, že vidí a maľuje to, čo nevidí každý, no všetci veríme, že tento zázračný svet existuje hlboko v každom z nás. Vnímame ho prostredníctvom metafor, symbolov a magických odkazov, ktoré autor zašifroval do spleti tajomných tvarov, do víru oblakov, šumenia lístia, či jemného oparu stúpajúceho z hlbokých riek poznania. V Polákových obrazoch ožíva dávna minulosť, legendy a báje sa stávajú realitou a mýtické postavy sú verným zrkadlom našich súčasníkov.

(MH)

Poznanie. 2019. Olej. 100 x 130 cm
Sila vody. 2019. Akryl, olej. 100×150 cm
Sila Zeme. 2020. Akryl. 100 x150 cm

Kontaktné údaje

Adámiho 2, 841 05 Bratislava
+421 905 984 822
gallery@stefanpolak.com