Bobota Štefan

Cena Spolku výtvarníkov Slovenska 2020
Narodil sa 29. augusta 1942 v Šuranoch. V rokoch 1960 – 1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ladislav Čemický, prof. Peter Matejka). V rokoch 1972 – 2008 pôsobil ako docent na Vysokej škole výtvarných umení a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Žije v Bratislave, venuje sa maľbe agrafike a je známy ako autor početných monumentálnych realizácií. Maliarska tvorba Štefana Bobotu je signifikantná a nezameniteľná. Jej korene môžeme hľadať v tvarovej estetike novej figurácie a v dráždivej poetike surrealizmu, jej znakom je výrazná tvarová štylizácia, inklinácia k abstrakcii a k plošnej redukcii tvarov. Výsledkom je pôsobivá skladba štylizovaných znakov a symbolov, sýta farebná škála a výrazná čierna línia, ale i násobenie a vrstvenie tvarov, ktoré autor často posúva v diagonálnom, vertikálnom i horizontálnom smere, čím do statickej tvarovej kompozície vnáša dynamiku a pohyb. Žriedlom Bobotovej inšpirácie je mesto, krajina poznačená zásahmi a aktivitou človeka, neprebádané tajomstvá vesmíru, ale i matematické princípy a systémy elektronickej komunikácie. Jedným z častých motívov jeho tvorby je ľudská figúra abstrahovaná do polohy znaku či siluety. Zväčša sú to anonymné postavy a predmety, ale niektoré zo svojich diel spája Bobota s významnými osobnými zážitkami a takým je i jeho pohotová a osobná reakcia na situáciu spätú s koronavírusom, ktorý ohrozuje svet.

(MH)

Objavil sa Antivirus IX. 2020. Kombinovaná technika. 66,6 x 48,7cm
Minotaurus. 2019 – 2020. Akryl. 145×100 cm
Objavil sa Antivirus XI. 2020. Kombinovaná technika. 70 x 94,2 cm

Kontaktné údaje

stefanbobota@gmail.com