Široký Viliam

Narodil sa 17.mája 1951 v Humennom. V rokoch 1970 – 1976 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení monumentálnej tvorby – výtvarné dielo v architektúre u doc. Františka Gajdoša. V rokoch 2009 – 2012 absolvoval doktorandské štúdium na Fakulte dizajnu STU a istý čas pôsobil ako pedagóg na vysokých i stredných umeleckých školách. Žije v Piešťanoch a okrem dizajnu a diel do architektúry tvorí i v oblasti maľby a kresby, kde sa sústreďuje najmä na kresbu tušom. Je členom Únie výtvarných umelcov Olomoucka.
Viliam Široký tvorí najmä v oblasti komplexného riešenia architektonických objektov s dôrazom na vnútornú jednotu priestoru, dizajnu i umeleckého diela. Zároveň analyzuje kvalitu duchovného výrazu prostredia a uplatnenie výtvarného diela v interiéri, prípadne i exteriéri stavieb. Je autorom početných realizácií exteriérového dizajnu rozmanitých spoločenských priestorov, ale i rodinných domov, stien, schodísk. V jeho tvarosloví hlavnú úlohu zohrávajú plynulé línie a arabesky, abstrahované tvary, leštený kov, farba a svetlo. Východiskovou inšpiráciou jeho tvorby je príroda a ekologické programy na jej záchranu.
V súčasnosti realizuje Viliam Široký program „Portrét Európy“, ktorý je sústredený na tvorbu portrétov osobností pozitívne ovplyvňujúcich život vo svojom prostredí, na dedine, v stredne veľkom meste či v hlavnom meste. Výsledným výstupom je kresba – dnes „achilovka“ súčasného výtvarného prejavu – a zrealizovaný projekt osobnosti, ktorá napomohla k zlepšeniu života vo svojom okolí. Realizácia programu sa začala v Bábe a v Nitre a bude pokračovať v Bratislave. Paralelne prebieha i v Českej republike v Potštejne, Olomouci a Prahe.

(MH)

Pľúca sveta. Triptych. 2015. Akryl, antikoro, kombinovaná technika. 230 x 400 cm

Kontaktné údaje

Vrbovská cesta 86, 921 01 Piešťany
+421 905 105 051
viliam.siroky@gmail.com
www.viliamsiroky.eu