Šelestiak Edo

Narodil sa 3. mája 1968 v Bratislave, kde v rokoch 1982 – 1986 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu na oddelení propagačného výtvarníctva u prof. Rudolfa Filu. Po ukončení štúdií pracoval v oblasti výtvarnej propagácie a filmu. Žije v Bratislave a venuje sa voľnej maľbe, reštaurovaniu kamenných artefaktov a okrajovo i dizajnu interiérov. Výtvarná reč Eduarda Šelestiaka vychádza z princípov lyrickej abstrakcie a v priebehu rokov sa vykryštalizovala do univerzálnej podoby, ktorá má základné inšpiračné pramene v hudbe. Z hudobných motívov rôznej proveniencie pochádza razantný rytmus a jasný kompozičný kánon autorových diel ako i schopnosť metaforickej výrazovosti. Šelestiak vo svojej tvorbe používa klasickú techniku oleja, ale i štrukturálnu maľbu a rozmanité kombinované techniky. Zatiaľ čo sa v ranej tvorbe sústreďoval na výrazný expresívny kolorit a rytmus veľkých archetypálnych tvarov, dnes volí subtílnejšie formy a tlmenú často až monochrómnu farebnosť, v ktorej sú rozmanité škvrny, chvejivé linky i razantnejšie štrukturálne zásahy nositeľmi odkazov s jednoznačným významom.

(MH)

Bez názvu. 2019. Kombinovaná technika. 100 x 70 cm

Kontaktné údaje

Račianska 38, 821 03 Bratislava
+421 907 381 993
edoselestiak@yahoo.com