Ščepka Martin

Narodil sa 14. apríla 1980 v Malackách. V rokoch 2000 – 2006 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Jankovič) a v rokoch 2002 – 2003 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Jan Hendrych). Žije vo Veľkom Bieli a venuje sa sochárskej tvorbe, reštaurovaniu, maľbe, grafike a fotografii. Martin Ščepka sa napriek aktivitám v iných výtvarných disciplínach dominantne venuje sochárstvu. Svoje diela realizuje v mramore, patinovanom epoxide, bronze, alumíniu, sadre i skle. Je vyznávačom dokonalého tvaru a jednou z jeho inšpirácií je antická plastika i mytológia. Modeluje torzá ženských hláv i postáv, mýtických Kentaurov, ale aj bizarné surrealistické kombinácie, kde spája fragmenty ľudských i zvieracích tiel, často v rozmanitých mierkach, prípadne tieto celky dopĺňa fragmentmi schodísk i preparovanými telami vtákov, čím vytvára veľmi sugestívnu atmosféru absurdity i nostalgie. Tú obzvlášť pociťujeme i v dielach, kde autor vedome narúša celistvosť povrchu tvárí v procese „starnutia“ materiálu, či v bohatých riaseniach drapérií, ktoré sa objavujú v jeho sochách, no i samostatne v reliéfoch ako presvedčivý symbol. Ščepkovu tvorbu charakterizuje decentnosť tvarov i farieb, evidentná najmä v minimalistických objektoch vznikajúcich pozvoľnou metamorfózou figurálnych prvkov. Podobný charakter majú i jeho najnovšie solitéry, kde kombinuje prírodný kameň s funkčnými vodovodnými kohútikmi do surrealistických a absurdných celkov s metaforickým podtextom.

(MH)

Nemusí pršať II. 2020. Žula, mosadz. 40 x 35 x 30 cm
Bird. 2021. Drevo, metal, kov, kameň. 40 x30 x20 cm

Kontaktné údaje

Poľovnícka 30, 900 24 Veľký Biel
+421 903 961 927
scepkam@centrum.sk