Šafárik Martin

Narodil sa 14. februára 1983 v Bratislave. V rokoch 1997 – 2002 študoval operný spev na cirkevnom konzervatóriu, v rokoch 2003 – 2012 súkromne študoval maľbu u akad. mal. Pavla Potočka a v rokoch 2002 – 2009 absolvoval štúdium na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Martin Šafárik žije v Bratislave, je farárom v Borskom Svätom Jure a zároveň sa venuje aj komornej maľbe, kde sa uviedol ako veľmi kreatívny predstaviteľ duchovnej a kresťansky inšpirovanej tvorby aj ako autor s neobyčajne citlivým prístupom k zložitým otázkam ľudskej existencie a viery. Jeho výtvarná reč je neobyčajne emotívna, úsporná a oslobodená od detailov, ale zároveň veľmi presvedčivá. Často narába s prvkami podobenstiev, metafory i kresťanskej a národnej symboliky. Vychádza z abstrahovaných tvarov a znakov a striedmej až monochrómnej farebnosti, ktorú však v najnovších dielach autor popiera a prostredníctvom dramatických akordov blčiacich na temnom pozadí sa znova vracia k farbe. Tá sa v spojitosti so svetlom stáva hlavným zdrojom emócie i nositeľkou významových posolstiev. Ich rozpätie siaha od interpretácie sakrálnych a biblických motívov a pôsobivé portréty Krista, cez snové krajiny až k témam spätým s metaforickou identitou našej krajiny. Obzvlášť pôsobivé sú kompozície s postavami pútnikov vynárajúcich sa z imaginatívneho priestoru, kde jemné lazúry postupne prechádzajú do vrstvených štruktúr stupňujúcich tajomnosť jednotlivých výjavov.

(MH)

Nám daný. 2020. Olej na plátne. 140 x 140 cm
Z cyklu Ľudské bolesti. 2021. Olej na plátne. 70 x50 cm

Kontaktné údaje

www.martinsafarik.eu