Prešinská Barbara

Narodila sa 30. októbra 1986 v Bratislave. V rokoch 2007 – 2012 študovala sociológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Univerzite Komenského v Bratislave a v rokoch 2012 – 2014 študovala maľbu na Nuova Accademia di Belle Arti v Miláne. Žije v Moste pri Bratislave a venuje sa maľbe, ilustrácii i literárnej tvorbe. Maliarska tvorba Barbary Prešinskej sa vyvíja v širokej škále komorných i veľkorysejších kompozícií. Siaha od figurálnych tém cez portrét a krajinu k veľkorysým vesmírnym príbehom a scenériám, a tiež k asamblážam, kde používa štrk a kamenie. Farebná škála Prešinskej obrazov sa vyvíja od jemných a svietivých lazúr až po sýte a žiarivé modré, fialové a červené pasty, ktoré stekajú v pramienkoch, trbliecu sa v plochách a škvrnách, žiaria v rytmických ťahoch štetca. Na ich pozadí vnímame raz jasné inokedy len naznačené kresbové kontúry ženských postáv. Neskôr v cykle Mirroring autorka dôraznejšie definuje figurálnu zložku diela a vytvára dramatické čierne pozadie so žiarivou vesmírnou scenériou. Osobitú polohu Prešinskej tvorby predstavuje nová koncepcia autoportrétu, ktorý autorka prepája so širšími súvislosťami svojej identity, s hľadaním vlastných koreňov a odkrývaním genia loci slovenskej i slovanskej kultúry i krajiny. Vlastné fotoportréty, ktoré vznikli v spolupráci s fotografkou Marietou Zuzikovou, prenáša Barbara Prešinská na plochu plátna a maliarskymi zásahmi ich upravuje, vnášajúc do nich nové prvky a detaily.

(MH)

Domov na zemi. 2017. Akryl. 100 x 100 cm
Snívanie pod listami. 2019. Fotografia a maľba. 66 x102 cm

Kontaktné údaje

Trenčianska 44, 820 09 Bratislava
+421 903 252 734
barbara.presinska@gmail.com
www.barbarapresinska.com