Polonský Marián

Cena Spolku výtvarníkov Slovenska 2016
Narodil sa 23. augusta 1943 v Hubine pri Piešťanoch. V rokoch 1962 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Rudolf Pribiš). Žije v Bratislave a venuje sa komornej plastike a medailérskej tvorbe, ale poznáme ho aj ako autora priestorových i závesných keramických objektov. Marián Polonský vo svojich dielach prekvapuje kreativitou i intelektuálnym prehľadom, ktorý mu umožňuje prepojiť veci dávno minulé s dynamickým dneškom. V jeho medailách i plastikách objavujeme jedinečný svet fantázie, imaginácie a tajomna, a jeho tvorbu radíme do línie poeticko-imaginatívneho prejavu s výrazným filozoficko-meditatívnym obsahovým nábojom. Polonský je vyznávačom plynulých a krásnych línií hodných renesančných majstrov a inšpiráciu hľadá i v dielach helénskej kultúry. Oslovuje ho história, literatúra, umenie, vzdialené krajiny, ale i realita domova, a najmä témy späté s príchodom vierozvestcov a základmi písomníctva. Vo svojich sochárskych príbehoch využíva metaforu, symboly, personifikáciu i alegóriu, a tieto ikonologické postupy „dopovedá“ názvami, nápismi, citátmi. Východiskom jeho tvaroslovia je figúra, no rovnako invenčne sa vie vyrovnať s krajinou či architektúrou. Najčastejšie volí antické prvky, najmä stĺpy, hlavice, oblúky, rímsy, volúty i akantové listy – stávajú sa súčasťou jeho poetického sochárskeho tvaroslovia, z ktorého buduje pôvabné paláce, chrámy i celé mestá, kde žijú jeho hrdinovia. Dnes sa sústredil na gotiku, uchvátený mystikou a veľkoleposťou stredovekých katedrál.

(MH)

Pocta Notre Dame. 2020. Bronz. v. 152 cm
Cesty kameňa III. 2019 – 2021. Bronz. v. 102 cm

Kontaktné údaje

Štefánikova 31, 811 05 Bratislava
+421 2 5249 3203