Pollág Peter

Cena Spolku výtvarníkov Slovenska 2022
Narodil sa 19. februára 1958 v Levoči. V rokoch 1977 – 1983 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. František Stoklas), v rokoch 1980 – 1988 na akadémiách výtvarných umení v Perugii, Paríži, Prahe a v Madride. Žije v Bratislave, venuje sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, mozaike i monumentálnym sochárskym realizáciám. Peter Pollág je výnimočný kolorista, skvelý figuralista a zároveň i jedinečný rozprávač. Jeho obrazy, to sú vlastne maľované príbehy plné symboliky a metafor a v jeho prípade možno hovoriť naozaj o súkromných mytológiách, do ktorých nespadajú len jeho osobné zážitky, ale i osudy iných – jednotlivcov i celých národov – ktoré dokázal pretaviť do zmysluplných diel. Jeho cykly obrazov a výstavné projekty „Poznámky z Afriky“, „Prvý cisár“, „Europa domus pacis“ i„Terra Incognitta“ boli náročnou výzvou pre umelca, no zároveň i diváka vyzývali na vzájomný dialóg. Pollágovu tvorbu charakterizuje eruptívna farebnosť, dynamická kompozícia a odvážne skratky a gestá. V posledných rokoch narastá podiel kresby, ktorá ako neviditeľné rúcho halí postavy a zároveň aj okolitý priestor premyslenou sieťou čiar a súradníc. Vnímame ich ako jeho osobné a tajuplné „súradnice priestoru a času na mape života“. V ich kontexte s odvážnymi skratkami a vtáčou perspektívou, ktorú použil v najnovších dielach, autor namaľoval „satelitnú snímku“ evokujúcu nevídané možnosti elektronických sietí, no zároveň vytvoril i nadčasový pendant skvostnej barokovej fresky.

(MH)

Obežnice. 2020. Akryl a olej. 100 x 100 cm
Topografia brehov rieky. Diptych. Akryl aolej. 150 x200 cm

Kontaktné údaje

Sasinkova 9, 811 08 Bratislava
+421 905 740 338
peterpollag@gmail.com