Polák Viliam

Narodil sa 22. marca 1953 v Bratislave. V rokoch 1973 – 1977 študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Žije v Novom Meste nad Váhom a venuje sa maľbe, fotografii, objektu a videu, scénickej tvorbe i grafickému dizajnu. Viliam Polák prekvapuje bohatstvom žánrov a médií, ktorým sa venuje. Je to výborný maliar, presvedčivý fotograf, skvelý scénický výtvarník i autor zaujímavých videí a efektných priestorových objektov. Jeho akrylové obrazy upútajú škálou zemitých i modrých tónov, ale aj špecifickou výtvarnou rečou, ktorá naznačuje cesty k abstrakcii, no zároveň si v reálnych detailoch či skôr náznakoch necháva aj možnosť návratov. Autorove fotografie nás prekvapia brilantnosťou a skvelou technikou, ktorá v procese postprodukcie vďaka kompozičným, ale i svetelno-farebným posunom nadobúda presvedčivosť a novú výpovednú kvalitu. Polákove zaujímavé objekty často pracujú s princípom zrkadla a zrkadlenia, čo umocňuje ich krehkosť a mystický výraz, a jeho videá sú odrazom najsúčasnejších trendov vo výtvarnom umení. Témy, ktorým sa venuje, oscilujú na pokraji pocitového sveta dnešného človeka, jeho najhlbších myšlienok a duševných poryvov, dotýkajú sa i krehkých a často odsúvaných otázok, ako partnerstvo, intimita, telesnosť a ich modifikácie. V poslednom období sa Viliam Polák venuje práci na fotografických cykloch United Colors, ktoré vypovedajú o miešaní farieb, rás a kultúr, ako aj súboru objektov Temní vyslanci dobra.

(MH)

Tenth Muse. 2020. Farebná fotografia. 60 x 50 cm
LUCIS ORTUS II. 2021. Akryl. 90 x60 cm

Kontaktné údaje

Obrancov mieru 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 905 216 655
digitalpovazan@gmail.com