Patúc Ivan

Narodil sa 11. decembra 1968 na Myjave. V rokoch 1991 – 1997 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Jankovič). Žije v Bratislave a tvorí v oblasti komornej i monumentálnej plastiky a reliéfu. Sochár Ivan Patúc pracuje s drevom v primárnej podobe a využíva jeho prirodzené tvary, ktoré pokrýva alebo obaľuje plátmi medi, mosadze, bronzu, alumínia. Je jedným z mála umelcov, kto vo svojej tvorbe dokázal nadviazať na rodinnú tradíciu klampiarskeho remesla a jeho základné pracovné postupy povýšil na moderný výtvarný jazyk. Jednu polohu jeho tvorby predstavujú sochárske solitéry a priestorové objekty, často s bizarnými a zväčša abstraktnými tvarmi, kde robustnú a archetypálne pôsobiacu drevenú hmotu kombinuje s kovovými detailmi. Tá druhá má reliéfny charakter, kde na drevenej ploche prekrývaním a vrstvením kovových plátov vzniká bohatá figurálna kompozícia plná pohybu, decentnej farebnosti, kontrastov svetla a tieňa. Ivan Patúc nachádza témy svojich diel v protiklade histórie a dneška. Vracia sa až k počiatkom civilizácie a dávnych kultúr, zároveň však odkrýva pred divákom aj nové súvislosti. Je vynikajúcim figuralistom a vo svojich sochách i reliéfoch spodobuje epické príbehy z mytológie, histórie, literatúry a veľmi často i zo súčasného života a športového prostredia. Jeho ľudské postavy – ženy i muži, kone i iné zvieratá sú dynamické aj dramatické, plné temperamentu a pohybu.

(MH)

Prepis krajiny. 2019. Drevo a železo. 60 x 200 x 50 cm
Štúdia podľa Michelangela. 2021. Meď. 95 x50 cm

Kontaktné údaje

Beckovská 12, 821 04 Bratislava
+421 905 916 166
ivanpatuc@zoznam.sk