Pallo Miroslav

Narodil sa 2. novembra 1981 vŽiline. V rokoch 2001 – 2007 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Jankovič). Žije v Žiline a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, objektu a inštalácii. Tvorba Miroslava Palla je v jednotlivých priestorových žánroch navzájom prepojená. Najmä jeho komorné sochárske solitéry pozvoľna prechádzajú do objektov, prípadne sa stávajú súčasťou inštalácií. Jeho tvorba má hlboký duchovný a sociálny rozmer a dotýka sa otázok, ktoré sa u nás často obchádzajú, ba dokonca nie sú želateľné. Preniká cez nános komercie a banálnych tém a sústreďuje sa na základné existenciálne problémy človeka a spoločnosti, siahajúc i do histórie. Volí na to formy, výtvarný jazyk i materiály robustného a primárneho charakteru a spájaním zdanlivo nesúrodých vecí i foriem vytvára nové nadčasové odkazy. Uprednostňuje najmä prírodné materiály, drevo, kameň, štrk, textil, no a, samozrejme, nájdené a použité predmety, nástroje a ich torzá, ktoré často používa na spôsob ready made. Jeho postdadaistické objekty i reliéfy prinášajú veľmi adresné odkazy. Príznačný pre jeho tvorbu je motív kolies, ktoré variuje vo veľmi emotívnych dielach na tému „Vozičkári“, v jeho sakrálnych motívoch nachádzame kríže, kaplnky, historické schránky i citáty z Biblie symbolizujúce prepojenie človeka na duchovný svet, no rovnako nástojčivé sú problémy ekologické a ich možný vplyv na našu civilizáciu.

(MH)

Fragment. 2019. Drevo a sklo. 47 x 87 x 60 cm

Kontaktné údaje

Križna 332/13, 010 04 Žilina
+421 948 591 671
drevenasocha@gmail.com
www.trio-art.com