Bachorík Oto

Cena Spolku výtvarníkov Slovenska 2019
Narodil sa 26. marca 1959 v Bratislave. V rokoch 1978 – 1984 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ladislav Snopek). Žije v Bratislave – Devíne a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, kresbe i maľbe. Oto Bachorík je sochár s jedinečným zmyslom pre hmotu, kompozíciu i modelovanie objemov. Tvaroslovie jeho diel často smeruje k znakom, ba až archetypom a čisté abstrahované formy a oblé línie jeho veľkoryso koncipovaných plastík evokujú pocit tajomnosti a neznáma. Určujúcim východiskom Bachoríkovej inšpirácie je príroda a človek a ich vzájomný vzťah. Jeho veľkolepé ľudské postavy, hlavy, zvieratá, vtáky, ryby a morské živočíchy, architektúry i mystické objekty sú elegantné, ale zároveň i robustné, sú lyrické, ale súčasne aj dramatické. Oto Bachorík vo svojej tvorbe zobrazuje vlastný vnútorný pocitový svet, cituje literárne pramene i múdrosť starých mýtov a cez symboly a metafory tlmočí správy o každodennom živote. V rokoch 2013 – 2014 vytvoril kolekciu mimoriadne pôsobivých monumentálnych plastík z dreva, ktoré svojimi elegantnými, štíhlymi, priam gotickými siluetami evokujú nehybnú vznešenosť tajomných božstiev. V protiklade k týmto veľkolepým solitérom vznikol cyklus spontánnych a žiarivých bronzových plastík Zverokruh. Symbolika znamení, ktoré určujú ľudské osudy, a v ktorých sa navzájom prelína zvieracie i ľudské, mu poskytla možnosť naplno rozohrať škálu svojej kreativity a zručnosti.

(MH)

Panna. 2015. Bronz. v. 40 cm

Kontaktné údaje

Kremeľská 13, 841 00 Bratislava
otobachorik@gmail.com