Ondrej 4.

Narodil sa 28. augusta 1975 v Bratislave. V rokoch 1993 – 1999 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Peter Roller,prof. Ján Hoffstädter, prof. Jozef Jankovič) a v roku 1997 na University of New Castle v Spojenom kráľovstve (prof. Henri Burton). Ondrej 4. žije v Turzovke, a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a maľbe. Jeho tvorivý program sa od počiatku rozvíja v niekoľkých polohách. I keď sporadicky pracuje aj s drevom a kameňom, preferuje predovšetkým bronz, rôzne ohybné kovy, ale najmä železo a oceľ, ktoré často spája s nájdenými kovovými predmetmi, alebo ich fragmentmi, prinášajúcimi do jeho sochárskych kompozícií metaforické podobenstvá i nezvyčajné napätie a nový výraz. Autorove sochy vo svojich čistých abstrahovaných tvaroch vyžarujú výraznú symboliku s odkazmi na literatúru, históriu, ale i aktuálne dianie. Prekvapujú nás asociačnými väzbami, ktorých humánny, ale i jemne ironizujúci podtón je latentne prítomný v celej jeho tvorbe. Osobitú kapitolu tvoria práce s rozmernými kovovými a oceľovými súčasťami strojov, s technickými zariadeniami, či barelmi, ktoré predstavujú akýsi transport biblického, historického, ale i aktuálneho príbehu do reality súčasného sveta. Vytvárajú tak novú symboliku umocnenú kontrastom drsnej štruktúry kovu, farby a surového tvaru technického objektu povýšeného na piedestál. Aktuálna plastika Koronavírus len dokladá autorovu permanentnú zaangažovanosť na celospoločenskom dianí.

(MH)

Koronavírus. 2020. Oceľ a akryl. 35 x 40 x 35 cm
Bombakšeft. 2021. Oceľ, antikoro, akryl. 220 x80 x70 cm

Kontaktné údaje

atelier@ondrej4.sk
www.ondrej4.sk