Novák Jaroslav

Narodil sa 28. decembra 1961 v Trenčíne. V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. Ivana Vychlopena, doc. Milana Rašlu a na oddelení úžitkovej grafiky u prof. Ota Luptáka. Po skončení štúdií sa začal venovať grafickému dizajnu a od roku 2014 sa venuje výlučne maľbe. Jaroslav Novák maľuje svoje rozmerné obrazy akrylom i olejom či emailovým lakom. Farbu nanáša razantnými ťahmi a údermi štetca, vytvára farebné plochy, škvrny, čiary i jemné stekance. Keď to považuje za potrebné, maľuje a kreslí i prstami, využíva dynamické maliarske gesto, ktoré vnáša do jeho kompozícií pocit pohybu. V jeho tvorbe sa prelínajú niektoré prvky lyrickej i geometrickej abstrakcie, rezonuje vzdialený ohlas informelu i dozvuky gestickej maľby. Koloristická zložka je dominantnou črtou jeho obrazov, no rovnocenným stavebným prvkom jeho veľkorysého maliarskeho štýlu je aj kresba. Spontánna, ale dokonale premyslená, raz pokrývajúca celú plochu obrazu akoby v nekonečnom labyrinte prevažne čiernych línií, inokedy sústredená do tajomných znakov a symbolov. Je ideálnym médiom a nositeľom posolstiev a odkazov, tlmočí autorove súkromné mytológie i prchavé okamihy pocitov a emócií. Podstatná časť tvorby Jaroslava Nováka je postavená na princípoch abstraktného tvaroslovia, v mnohých dielach sa však znova vracia k náznakom konkrétneho tvaru, ktorý jeho dielam dáva punc zakotvenosti v realite. Sú to najmä obrazy, ktoré svojou magickou farebnosťou i tvarovým bohatstvom evokujú pocit mestského prostredia, či diela kde autorovo tvaroslovie prechádza do znakových a kaligrafických prvkov.

(MH)

Turbulencie. 2018. Emailový lak. 190 x 240 cm

Kontaktné údaje

Sigetská 1681/12, 925 21 Sládkovičovo
+421 903 719 327
jaronovak@gmail.com