Mosný Igor

Narodil sa 9. januára 1959 v Trenčianskych Tepliciach. V rokoch 1979 – 1985 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (prof. Ladislav Snopek, prof. Rudolf Pribiš a prof. Ján Kulich). Igor Mosný žije v Trenčíne a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a kresbe. Pre jeho sochársku tvorbu je príznačné spájanie klasického sochárskeho materiálu, najmä dreva či kameňa s použitými, nepotrebnými a odloženými vecami, ktoré práve svojou tvarovou jedinečnosťou a adresnou symbolikou vnášajú do jeho sôch neobyčajnú poetiku, metaforu a nadčasový odkaz. Tajomná reč symbolov a nečakaných metafor nás zasiahne už pri prvom pohľade na jeho sochárske kompozície, na jeho hlavy a torzá ľudských i zvieracích postáv, masky, ale i kaplnky a rozmanité magické objekty. Prekvapí nás ich archetypálny tvar a znakovosť, aj ich sugestívna farebnosť a emotívna výrazovosť. Tvarovú výnimočnosť Mosného sochárskych diel umocňuje i veľmi emotívne narábanie s farbou, rozmanité patiny kovu, či polychrómia drevených a kamenných sôch. To všetko nám naznačuje spojitosti zakódované v tisícročiach historického vývinu od antickej minulosti Európy cez kresťanstvo až po súčasnosť a zároveň evokuje autorovo prepojenie s mýtickým obdobím v priestore i čase, od dávnych kultúr Stredozemia, najmä umenia Etruskov, až po archaické domáce prostredie.

(MH)

Hlava býka z Kréty. 2016. Polychrómované drevo, kov, kameň. v. 57 cm
Slučka. 2019. Kombinovaná technika. 90 x70 cm

Kontaktné údaje

Hlavná 51, 911 05 Trenčín
+421 911 229 451
igor.mosny@gmail.com