Majláth Tibor

Narodil sa 10. augusta 1953 v Topoľčanoch. Od detstva sa venoval výtvarnej tvorbe. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po ukončení štúdií zostal v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Od projekčnej činnosti v architektúre sa postupne presúval k výtvarnej tvorbe, najmä v interiérovej, kde spolupracoval so scénografom Jánom Zavarským. Posledných desať rokov sa zaoberá výhradne voľnou tvorbou.
Tibor Majláth začal komornými priestorovými papierovými kompozíciami, ktoré postupne prerástli do modelovaných a konštruovaných, bohato polychrómovaných skulptúr. Pri ich modelovaní používa techniku papier-mâché, ktorú dopĺňa sadrou, latexom, kolážou a akrylom. Výraz jeho skulptúr je inšpirovaný históriou, divadlom i dávnymi príbehmi.
Očarenie Benátkami, ich atmosférou i mystickou karnevalovou scenériou plnou pohybu farieb, kostýmov a masiek mu otvorili bránu do fantazijného sveta Nepónov, v ktorom je možné všetko. A tak sa tieto žiarivé podivuhodné bytosti stali trvalou inšpiráciou jeho pomaľovaných plastík i komorných obrazov. Nachádzame ich najmä v podobe výstavných solitérov, inokedy celých skupín a skupiniek, ktoré autor vkladá do inscenovaných kompozícií, ale často i do reálneho priestoru, ako napríklad Piazza San Marco, kde sa stávajú fotografickým objektom návštevníkov Benátok. Niektoré z týchto postáv sa už vymanili zo svojich pôvodne komorných rozmerov a spojením rozmanitých metaforických i surrealistických prvkov a postupov sa stali rozprávačmi rozmanitých príbehov, ktoré vo fantázii diváka nájdu svoje zmysluplné naplnenie.

(MH)

Potvora. 2023. Papier, sadra, akryl. v. 120 cm

Kontaktné údaje

Dunajská 60, 811 08 Bratislava
+421 918 625 817
tibormahlath50@gmail.com