Fabianová Strassnerová Lucia

Narodila sa 1. marca 1978 v Bratislave. V rokoch 1992 – 1997 študovala na Strednej škole pre módu a odevné techniky vo Viedni a v rokoch 2002 – 2008 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre úžitkového umenia, odbor keramika (doc. Ivica Vidrová). Žije v Bratislave a venuje sa úžitkovej i voľnej keramickej tvorbe a exteriérovým realizáciám vo verejnom priestranstve. Lucia Fabiánová Strassnerová je známa autorka voľných i úžitkových keramických plastík a objektov. Je jediná na Slovensku, kto sa venuje úžitkovej a dekoratívnej keramike vypaľovanej nie v elektrickej keramickej peci, ale v tradičnej drevopeci, čo znamená, že jej diela sú pálené na dreve. Táto technika jej dáva možnosti využiť pri tvorbe živý plameň, čo autorka veľmi kreatívne zhodnocuje pri svojich veľmi autentických keramických objektoch. Výsledkom sú rozmanité interiérové i exteriérové, najmä záhradné keramiky, zvieratá fantastických tvarov s použitím rozmanitých žiarivých farieb, nádoby, vázy, misy, šálky, tvarovo veľmi nápadité a jedinečné a zároveň i funkčné. Inú polohu jej tvorby predstavujú konceptuálne koncipované inštalácie, rozmanité prostredia, hniezda, vytýčené územia, alebo potom diela, ktoré príznačnú dávku jemného humoru, trvalo prítomného v celej jej tvorbe, posúvajú do polohy vyhrotenej irónie, keď vkladá predmety náhodné, napríklad staré porcelánové vypínače, do svojich reliéfov a objektov.

(MH)

Váza I. – II. 2021. Keramika. v. 60 cm

Kontaktné údaje

Na Vŕšku 12, 811 01 Bratislava
+421 903 219 311
lucia.strassnerova@gmail.com
www.lskeramika.com