Korkoš Marek

Narodil sa 29. júla 1975 v Bratislave, kde v rokoch 1989 – 1992 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu. V rokoch 2000 – 2002 študoval na Excelsior Art School v Sydney. Trvalo žije vo Svätom Jure, no často pobýva i v zahraničí, kde spolupracuje so sestrou Adrianou a bratom Martinom na výtvarno-architektonických projektoch, napríklad v rámci Olympijských hier v Sydney. V komornej tvorbe sa venuje sochárstvu, ale i maľbe a kresbe a s bratom Martinom spolupracuje v hudobných žánroch ako autor textov a hudby. Marek Korkoš sa už od počiatku venuje sochárskej tvorbe a vo svojich drevených sochách sa opätovne vracia ku koreňom rodinnej tradície predstavovanej jeho starým otcom rezbárom Sebastiánom Korkošom a starou mamou Alžbetou Korkošovou, ktorá maľovala na sklo. Do svojich drevených plastík, ktoré často vznikajú zo starobylých trámov, vkladá železné, bronzové i plastové prvky, ale i staré nepoužívané kovové predmety, klince, kolieska, torzá bronzových odliatkov, čím vyvoláva dráždivé napätie, evokujúce prepojenie konštruktivizmu a moderného sochárstva. Jeho sochy sú zväčša znakové vertikály, stelesňujúce symbolické postavy bojovníkov, ochrancov i poslov dobrých správ, ktorých činy ovplyvnili chod dejín. V polohách nefiguratívneho prejavu zotrváva aj v oblasti maľby a kresby, kde volí jazyk geometrickej abstrakcie a žiarivé farby, zdôraznené pevnou kresbovou líniou.

(MH)

Gray Horse. 2018. Kombinovaná technika. 35 x 25 cm
LAMASSU (ochranca vstupu). 2016 – 2018. Oceľ, bronz. v. 60 cm

Kontaktné údaje

marekkorkos@hotmail.com