Korkoš Ján

Narodil sa 6. apríla 1944 v Čiernej Hore. V rokoch 1959 – 1963 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Turnove umelecké kováčstvo a v rokoch 1970 – 1973 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Bol jedným z prvých profesorov novozaloženej Strednej umeleckopriemyselnej školy v Kremnici. Žije vo Svätom Jure a venuje sa sochárskej, medailérskej a šperkárskej tvorbe, sporadicky i kresbe a maľbe. V oblasti komornej plastiky presadzuje hutné archetypálne tvary, ktoré vytvára odlievaním i klasickými kováčskymi postupmi z bronzu, ocele i železa. Takto vznikajú jeho stély, stĺpy, brány, ktoré majú výrazný symbolický a metaforický podtext zväčša spätý s minulosťou nášho národa, slávnymi osobnosťami, či udalosťami. Inú polohu predstavujú pôvabné, na pohľad krehké, ale veľmi hutné zvieratká a rozmanité chrobáky, kde práve kované železo so stopami plameňa evokuje nové významy. Svoje kovové plastiky často kombinuje s kameňom prípadne drevom, čím vznikajú malé pietne i oslavné monumenty. Ján Korkoš dosiahol svoje méty aj v oblasti medailérskej tvorby. Vybrali ho na reprezentáciu Slovenska na FIDEM 2021 do Tokia. Vo svojich medailách prináša nové experimentálne postupy na báze asambláží, či materiálových koláží. V jeho montovaných medailách nájdeme kombinácie materiálov a rozmanité kovy, často v podobe nájdených či prefabrikátových prvkov a objavuje sa tam i sklo, plast a organické látky. Tieto diela spája vízia budúcnosti i nečakaných odhalení.

(MH)

Múr spomienok. 1989 – 2018. Kameň, bronz. 130 x 50 x 50 cm
Starosloviensky totem. 2003. Bronz. v. 45 cm

Kontaktné údaje

Bratislavská 21, 900 21 Svätý Jur
+421 908 526 100
korkosova@yahoo.com