Koleková Nikol

Narodila sa 13. mája 1991 v Bratislave, kde aj študovala v rokoch 2010 – 2017 na Vysokej škole výtvarných umení (doc. Gabriel Strassner). Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe a kresbe, sporadicky i maľbe, no a samozrejme pracuje ako reštaurátorka kamenných článkov historickej architektúry. Ako začínajúca autorka má zatiaľ len relatívne úzky okruh inšpiratívnych prameňov a v jej prípade je to predovšetkým domáca fauna, ktorá ju fascinuje. Výber zvieracích motívov nie je náhodný a jej inklinácia ku koňom je celkom prirodzená, pretože aj sama sporadicky jazdí. Všíma si aj iné zvery a vtáky, s ktorými sa spája predstava rýchlosti a dynamiky – zajace, chrty, krkavce, vrany, prepelice. Zatiaľ čo v kresbe pracuje s expresívnou čiernou linkou, ktorá v dynamickej kompozícii a v smelých krivkách ovláda plochu, v plastike volí spontánnejšiu modeláciu objemov. Komorné postavičky koní zobrazuje v pokojnej podobe, no rovnako presvedčivo dokáže stvárniť i enormné vypätie zvieraťa pri cvale či pri skokoch. Uprednostňuje tradičný výpal v peci na drevo, ktorý dáva jej hotovým dielam pečať autenticity a prirodzenosti, ale zároveň prináša i vzrušujúci moment náhody, ktorý je v tomto prípade očakávaný. Je to evidentné v povrchovej kvalite, zafarbení, ba dokonca v celkovej štruktúre hotových diel.

(MH)

Durné kone. 2020. Keramika, drevo. v. 25 cm

Kontaktné údaje

Bzovícka 24, 851 07 Bratislava
+421 908 603 615
kolekova.nicole13@gmail.com