Kolčáková Szakallová Noémi

Narodila sa 24. júna 1976 v Bratislave. V rokoch 1995 – 2000 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. Júlia Sabová) a v roku1998 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Budapešti. Žije v Bratislave a tvorí v oblasti maľby, kresby, ilustrácie i v oblasti módneho dizajnu. Maliarska tvorba Noémi Kolčákovej už na prvý pohľad prekvapí veľkolepou výbušnosťou farieb, spontánnou veľkorysosťou tvarov a presvedčivosťou a eleganciou gest. Hrdinkami jej obrazov sú temer výlučne ženy. Krásne, sebavedomé, odvážne a plné života. Bohyne i osobnosti umenia, módy či veľkého sveta, ale i anonymné dievčatá plné života a optimizmu. Nachádza ich vo svete literatúry a filmu, exotických krajín, ale i v rozmanitých sférach domáceho prostredia. Zobrazuje ich fyzickú podobu a pôvab, ale naznačuje i sociálne pozadie a atmosféru obdobia a prostredia, v ktorom žijú. Farba je dominantným prvkom autorkiných diel. Využíva jej magickú silu, jemnosť lazúr i štruktúru pást, ale najmä schopnosť vstrebávať i vyžarovať svetlá a tiene a tlmočiť tajomnú reč symbolov. V najnovších dielach sa však sústreďuje i na kresbovú zložku obrazu a pevná a dynamická línia, ktorou buduje kompozičnú osnovu a zároveň tlmočí gestá, je dominantným prvkom, ktorý vtláča jej navonok spontánnemu maliarskemu prejavu jasný kánon a značnú dávku expresie.

(MH)

Tenzia. 2020. Olej. 40 x 40 cm
Na inej planéte. 2021. Akryl atextil. 50 x50 cm

Kontaktné údaje

Bratislava
+421 903 941 947
noenoe24@yahoo.com
www.noeemi.sk