Kiča Stanislav

Narodil sa 12. júla 1981 v Bratislave. V rokoch 1999 – 2006 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Peter Roller, prof. Juraj Meliš). Žije v Bratislave a venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe. Pre raný tvorivý vývin sochára Stanislava Kiču mala mimoriadny význam príprava v sochárskom ateliéri Andreja Rudavského. Tu našiel adept umenia jedinečné tvorivé zázemie, dokonale si osvojil klasické sochárske techniky a upevnil svoj vzťah k pôvodnej národnej kultúre. Venoval sa najmä práci s kovom a našiel základy vlastnej výtvarnej reči, ktorá ho doposiaľ sprevádza. Charakterizuje ju redukcia tvarov až na hranicu archetypu, kontrast rozmanitých materiálov a štruktúr a vzájomná kombinácia odlievaného a zváraného kovu, ktorý spája s nájdenými predmetmi a kamennými neopracovanými solitérmi. Stanislav Kiča už svojimi prvými samostatnými mimoriadne poetickými dielami predstavil novú symboliku i sochársku metaforu a otvoril brány k zabudnutej atmosfére dávnych čias, keď človek a príroda boli v dokonalej jednote. Jeho sochárske solitéry, komorné plastiky a neskôr i plastické obrazy interpretovali na pozadí tajomnej krajiny príbehy sťa z románov Margity Figuli. Boli to príbehy hlboko ľudské, dotýkajúce sa našej prapodstaty a späté s ľudovými legendami, ale i autorovými spomienkami. V súčasnosti našiel Stanislav Kiča nový symbolický vzťah k inému výnimočnému, a priam legendárnemu príbehu modernej doby. Je ním Saint Exupéryho Malý princ, ktorý už temer celé storočie dojíma svet svojou neobyčajnou poetikou.

(MH)

Malý princ. 2019. Mosadz a antikoro. 80 x 120 cm
Horský park. 2021. Bronz. 30 x45 x10 cm

Kontaktné údaje

Ševčenkova 31, 851 01 Bratislava
+421 907 118 508