Kelecsényi Norbert

Narodil sa 9. apríla 1976 v Šali. V rokoch 1998 – 2014 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Juraj Meliš) a v rokoch 2001 – 2002 na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe a maľbe. Robert Kelecsényi je skvelý figuralista a vo svojej tvorbe pracuje najmä s kovom, bronzom, hliníkom, antikorom a železom. Jeho pracovnou metódou je technika zvárania. Vo svojich plastikách priznáva zväčša zvary, spoje i iné stopy technického zrodu, využívajúc ich nekonvenčnú a drsnú poetiku. Používa netradične farebné povrchové úpravy, evokujúce predstavu lesklých glazúr. Zatiaľ čo rané diela pripomínali antických atlétov a boli inšpirované športom, dnešná tvorba má expresívnejší výraz a iné inšpiračné korene. Kelecsényiho robustné ľudské i fantastické postavy a ich torzá, rečou tvarov, i jednotlivých detailov – často nájdených predmetov, súčiastok, či iných technických prvkov dnešnej civilizácie – evokujú modernú dobu a symbolizujú prepojenie ľudského intelektu a techniky. I keď v týchto veľkorysých kreáciách dominuje chladný racionálny prvok, autor sa v kolekcii komorných ženských torz i celých postáv, realizovaných v lesklom bronze, dostáva na emotívnejšiu platformu, kde vzdáva hold ženskej kráse a krehkosti. Dôkazom toho sú nespočetné variácie subtílnych tanečníc, ktoré v žiarivých sukničkách evokujú nevinnosť detského sveta a krásu a pôvab spontánneho pohybu.

(MH)

Chucpe. 2019. Hydronálium. v. 60 cm
Pomník sviniam. 2021. Zváraný bronz. 50 x30 x30 cm

Kontaktné údaje

Hlavná 992, 924 01 Galanta
+421 903 343 226
www.sculptor.sk