Bachorík Jakub

Narodil sa 27. decembra 1983 v Bratislave. V rokoch 2001 – 2002 študoval na Huron Heights Secondary School v Toronte, a potom v Bratislave, v rokoch 2003 – 2006 na Vysokej škole múzických umení (prof. Anna Cigánová) a následne v rokoch 2006 – 2010 na Vysokej škole výtvarných umení (prof. Juraj Meliš, doc. Ján Hoffstädter). Žije v Bratislave-Devíne a venuje sa najmä sochárstvu, maľbe, grafike, ale i scénografii a interiérovému dizajnu. Bachoríkove sochárske tvaroslovie vychádza z geometrických a archetypálnych prvkov, v ktorých rezonuje archaická prapodstata okolitej krajiny i atmosféra tajomných diaľok. Inšpiráciu pre svoju sochársku tvorbu nachádza v nekonečnom svete prírody a v jej odvekej symbióze so svetom ľudí. Často však siaha i do ríše literatúry, tajomných bájí i do nekonečných diaľok vesmírneho sveta. Mesiac, slnko, tajomné, často rozprávkové bytosti z hlbín lesa či vodných zákutí sa striedajú v jeho tvorbe s postavami reálneho sveta. Kombinuje bronz s drevom, kameňom, sklom, alebo s jemnými prírodnými detailmi, čo dáva jeho sochám nový rozmer. Jeho diela majú výrazný metaforický podtón, sú plné symbolov a podobenstiev. Symboliku redukovaných archetypálnych tvarov umocňuje i jemná a decentná symbolika farieb.

(MH)

Kráľ lesa. 2019. Drevo, bronz, kosť. v 36 cm

Kontaktné údaje

Kremeľská 13, 841 10 Bratislava
+421 908 727 475
jakubbachorik@jakubbachorik.com