Húsková Nataša

Narodila sa 12. decembra 1979 v Bratislave. V rokoch 2000 – 2005 študovala vo Francúzsku na École régionale des Beaux-Arts v Saint-Étienne na odbore vizuálnej komunikácie. V rámci výmenného pobytu strávila jeden semester v ateliéri plagátu Piotra Kunca na Akadémii výtvarných umení v Krakove a v rokoch 2014 – 2016 absolvovala dvojročný program v ateliéri voľnej grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Roberta Jančoviča. Zúčastnila sa aj na viacerých rezidenčných pobytoch v parížskom Cité Internationale des Arts. Žije v Bratislave a venuje sa maľbe, kresbe, rozmanitým grafickým technikám i grafickému dizajnu. Nataša Húsková sa vo svojej tvorbe s rovnakým zanietením venuje maľbe i grafike. Ovláda celú škálu grafických techník od litografie, suchej ihly a leptu až po serigrafiu, čo jej dáva možnosť experimentu a voľby nezvyčajných postupov. V jej tvorbe rozhodujúcu úlohu zohráva kresba, ktorá dynamizuje celú kompozíciu a umocňuje jej expresívny výraz. Jej umeleckú reč charakterizuje vyhranená farebnosť, ktorá môže skĺznuť až do monochrómnych polôh, značný minimalizmus oprostený detailov, zmysel pre perspektívnu skratku a znakovosť blízka estetike detského prejavu, komiksu či popartu. Témy jej diel vychádzajú najmä z mestského prostredia, sú motivované vyhrotenými situáciami medziľudských vzťahov, ale i ekologickými témami. Časté sú aj prvky metafory, aforizmu a irónie.

(MH)

Vlk v meste. 2021. Akryl. 120 x110 cm

Kontaktné údaje

Račianska 49, 821 03 Bratislava
+421 907 655 700
nhuskova@gmail.com
www.natasahuskova.sk