Hološka Ľudovít

Narodil sa 18. septembra 1943 v Jablonici. V rokoch 1962 – 1968 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch, prof. Ladislav Čemický) a v roku 1969 absolvoval postgraduálne štúdium u prof. Vincenta Hložníka. Dlhé roky bol pedagógom na vysokých školách umeleckého zamerania a aj v súčasnosti pôsobí ako profesor na Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Žije v Jablonici, venuje sa komornej maľbe a kresbe, ilustrácii, teórii umenia a publikačnej činnosti. Ľudovít Hološka sa od počiatku vyvíjal ako solitérny zjav a dnes ho považujeme za najvýraznejšieho predstaviteľa analytickej a minimalistickej maľby. Vychádzal z post impresionizmu a vypracoval si vlastný princíp „denníkov“, vktorých zaznamenával jednotlivé okamihy reality so snahou odhaliť jej neviditeľné stránky. Možno povedať, že mu vždy išlo skôr o interpretáciu duchovnej podstaty ako o vernú podobu opticky vnímateľnej reality a jeho obrazy sú vlastne vo farbe a línii zhmotnené témy, ktoré často opakuje a rozvíja. Zdrojom inšpirácií v jeho tvorbe je predovšetkým ľudská postava a jej fragmenty, krajina, zátišie, portrét aj autoportrét, ale i témy literárne a historické, so stopami genia loci. Hološkovu maliarsku reč charakterizuje inklinácia k abstrakcii, využívanie skratiek, fragmentov i znakov, kultivovaná farebnosť a dôraz na kresbovú zložku diela, ale predovšetkým rovnováha racionálneho a emotívneho.

(MH)

Noc. 2019. Kombinovaná technika. 100 x 70 cm

Kontaktné údaje

Jánošíkova 562, 906 32 Jablonica
+421 910 926 521
lholoska@gmail.com