Hobor Jozef

Narodil sa 19. marca 1959 v Prešove. V rokoch 1979 – 1985 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Porubovič). V rokoch 1995 – 2018 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií FA STU. Žije v Suchohrade a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe a tvorbe šperkov. Jozef Hobor patrí k tým, ktorí do svojich diel dokážu pretaviť prchavý obraz osobného emocionálneho sveta. Určite má na tom svoj podiel i jeho spolupráca s Andrejom Rudavským v tvorivej atmosfére jeho ateliéru a magickej záhrady, kde si Hobor osvojil netradičné techniky a upevnil svoj vrodený vzťah k duchovným hodnotám domácej i európskej kultúry. Jeho tvorba čerpá z mnohých prameňov. Je to domáce prostredie, výnimočnosť archeologických nálezísk Geruláty, ženské postavy, modelky i kňažky, zvieratá, ale aj príroda a ľudské príbehy. Jeho sochy pôsobia ako kultové stély, sarkofágy či obetné oltáre, inokedy ako hravé symboly a záhady. Prepája sa v nich filozofický princíp s hlbokou zmyselnosťou, robustnosť s filigránskou krehkosťou. Hoborova sochárska reč vo svojej archetypálnej nadčasovosti spája postmoderné i klasické výrazové prostriedky a vo svojich abstrahovaných podobách geometricko-konštruktivistických solitérov smeruje často i za hranice predmetného sveta. Jeho cit pre kombináciu materiálov, ich štruktúr i farieb prepožičiava jeho komorným plastikám eleganciu a pôvab, ktorý často nadobúda jemne zmyselný podtón.

(MH)

Špirála. 2018. Bronz a kameň. v. 60 cm

Kontaktné údaje

Suchohrad 70, 900 64 Suchohrad
+421 903 417 574
jozef_hobor@post.sk