Hlavatý Ján

Narodil sa 8. augusta 1955 v Zlatých Moravciach. V rokoch 1975 – 1981 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Želibský). Žije v Bratislave a venuje sa predovšetkým maľbe, kresbe, ale i niektorým monumentálnym technikám v architektúre. Maliar Ján Hlavatý začínal ako figuralista. Spočiatku maľoval postavy, tváre, hlavy i zvieratá, ktoré svojimi zjednodušenými až archetypálnymi tvarmi priam provokovali svojou bezprostrednosťou, spontánnosťou i primárnou vitalitou. Neskôr prešiel k náročnejším kompozíciám s bohatým štrukturálnym pozadím, v ktorom postupne narastal podiel farebnej zložky ako dominantného média i kontrast predmetného a nepredmetného. V posledných dvoch desaťročiach sa na plátnach svojich diel postupne odpútaval od sveta reálnych tvarov a dnes patrí medzi popredných predstaviteľov abstraktnej tvorby. V tvorbe Jána Hlavatého zohráva najdôležitejšiu funkciu farba. Je ideálnym médiom a nositeľom posolstiev i odkazov, ktoré chce svojimi obrazmi divákovi sprostredkovať. Farbu nanáša v širokých ťahoch štetca, v štrukturálnych plochách, vytvárajúc škvrny i jemné stekance. Používa kontrasty temných i jasných až neónových tónov, evokujúc hudobný rytmus či súlad alebo disharmóniu hudobných akordov. Zároveň však rozširuje tematickú obsahovosť svojich diel o figúru, krajinu, o širokú škálu osobných príbehov a pocitov, ale aj o nové symboly a kaligrafické prvky, čím naznačuje opätovný návrat do ríše predmetného prejavu.

(MH)

Stôl plný kvetov. 2016. Akryl. 150 x 200 c
Stojate vody. 2012. Olej na plátne. 150×150 cm

Kontaktné údaje

Revolučná 35, 821 04 Bratislava
+421 903 800 699
jano.hlavaty@gmail.com
www.janhlavaty.sk