Gajdoš Ladislav

Narodil sa 4. júna 1940 v Sabinove. V rokoch 1959 – 1965 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Kostka) a v rokoch 1963 – 1964 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Karel Hladík). V rokoch 1984 – 1990 žil v emigrácii, zväčša v Nemeckej spolkovej republike. Po návrate striedavo žije v Bratislave a v Prešove a venuje sa sochárskej tvorbe, tapisériám i vitrážam. Je autorom mnohým exteriérových a parkových plastík a súborov realizovaných v keramike. Vo svojich raných dielach, najmä figurálnych keramických plastikách a keramických reliéfoch volil štíhle plynulé a oblé tvary, nevtieravú farebnosť a poeticko-lyrické vyjadrovacie prvky. Po návrate z emigrácie v roku 1990 sa jeho tvorba vyvíja diametrálne odlišným smerom, ako pozoruhodný solitérny proces. Ladislav Gajdoš je autorom nespočetných sochárskych výziev a adresných burcujúcich diel, ktoré prinášajú jasné apely, ale i metaforické a symbolické posolstvá, s cieľom osloviť, informovať, pranierovať a volať po náprave. Mnohé jeho plastiky i reliéfy, často v štýle popartu v grotesknom ladení, sú na povrchu husto pokryté jemnými štruktúrami a znakovo-obrazovými symbolmi, ktoré buď patinovaním evokujú predstavu kovu, alebo sú kolorované či priamo vpisované do bieleho podkladu. V tejto sieti znakov, symbolov a písma nájdeme priam boschovské postavičky a malé monštrá, mutantov, bojovníkov, ale i citáty, ktoré pranierujú jednotlivé obdobia nášho vývoja.

(MH)

Pľúca Zeme – Nádych. Z cyklu Naša planéta sa trápi. 2020 Polychrómovaná živica. 101 x 80 cm
Pľúca Zeme – Výdych. Z cyklu Naša planéta sa trápi. 2020 Polychrómovaná živica. 107 x 82 cm
Pre aproti III. Z cyklu Človek. 2020. Kolorovaná živica, zrkadlo. 107 x82 cm

Kontaktné údaje

A. Prídavka 24, 08 001 Prešov
kontakt@sochargajdos.sk