Floreanová Nataša

Narodila sa v Bratislave, kde v rokoch 1967 – 1969 študovala dejiny umenia na FF UK (doc. Radislav Matuštík). V rokoch 1970 – 1975 pokračovala v štúdiu na University of Sydney (prof. Bernard Smith), v rokoch 1978 – 1981 študovala grafiku na National Art School v Sydney (prof. Leonardo Matkevich) a v roku 1985 maľbu na Scuola Lorenzo di Medici vo Florencii. Od roku 1990 žije striedavo v Sydney a Bratislave a venuje sa maľbe i grafike. Vo svojej tvorbe vychádza z dedičstva európskej kultúry, no ovplyvnilo ju i aboriginské umenie. Spočiatku sa venovala grafike, kde jednoduchými čistými líniami vniesla novú poetiku. Zobrazovala mestské zákutia, zátišia, existenciálne témy a sugestívne pohľady na austrálsku prírodu. V 90. rokoch začala intenzívnejšie maľovať. Prekvapila osobitým koloritom a citom pre atmosféru. Pod vplyvom parížskych pobytov pribudla expresia i podiel obrysovej kresby a objavili sa kubistické prvky a koláž. Neskôr v maľbe znova ustupuje realita a narastá podiel abstrakcie. Podobné premeny nachádzame i v jej grafikách s domorodými témami. Je známa aj ako autorka ďalších projektov, napr. obkresľovanie poklopov v uliciach svetových metropol, či performancie s manekýnkami. Za svoju tvorbu ako prvá žena získala Cenu Henkel.

(MH)

Jar. 2020. Kombinovaná technika. 45 x 60 cm
Global Warming. 2000. Kombinovaná technika. 74 x97 cm

Kontaktné údaje

Gorazdova 36, 811 04 Bratislava
0061 418 430 620
natashaflorean@hotmail.com