Dzurek Martin

Narodil sa 8. marca 1973 v Bratislave. Prvé skúsenosti s umením získal v ateliéri svojho otca, sochára Dušana Dzureka. Žije v Modre a venuje sa predovšetkým komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe a objektu, multimediálnym projektom i interaktívnym inštaláciám, performanciám, a dnes už aj maľbe. Širokospektrálna tvorba Martina Dzureka má spoločného menovateľa v zmysluplne premyslenom scenári a dokonalom vyhotovení diel. Ako skúsený sochár pracuje s ušľachtilými materiálmi, ktoré cizeluje, patinuje a leští do výslednej žiarivej podoby. Ojedinelo siaha i po torzách starých nepoužívaných nástrojov a vecí, ktoré zakomponúva do svojich sôch, a tým im dáva nový estetický i epický význam. Stávajú sa súčasťou príbehov, ktoré vo svojich dielach interpretuje. Pri výbere tém sa autor sústreďuje najmä na vzťah muža a ženy, ktorý sa stáročia vyvíjal v rôznych sociálnych súvislostiach. Všíma si však i témy celospoločenské, najmä ekologické, humánne a sakrálne, cez ktoré tlmočí osobné prežívanie okolitého sveta a jeho reality. Dzurekova sochárska výtvarná reč vychádza z reálnych tvarov postupne štylizovaných do podoby dokonalých ľudských profilov, v ktorých rezonuje klasická krása antických božstiev, alebo štíhlych elegantných figúr, evokujúcich subtílnu krehkosť Giacomettiho postáv a až surrealistické napätie ich vzájomných vzťahov. Výsledkom je poeticko-imaginatívna kompozícia, plná symboliky a metafor, vyzývajúca na meditáciu a zamyslenie.

(MH)

Vzťahy. Inštalácia. 2020. Bronz, železo, drevo. 230 x 150 x 150 cm
Jabloňka. 2019 – 2020. Bronz. 45 x35 x17 cm

Kontaktné údaje

Moyzesova 2/a 900 01, Modra
+421 903 362 841
martindzurek@gmail.com
www.martindzurek.sk