Dusík Jozef

Narodil sa 16. júna 1948 v Boleráze. V rokoch 1970 – 1974 študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave, kde v rokoch 1983 – 1985 absolvoval rigorózne štúdium. Žije v Boleráze a venuje sa grafickej tvorbe a pedagogickej činnosti. Jozef Dusík sa venuje komornej grafike a ex librisu, ale i maľbe, kresbe a grafickému dizajnu. Vo voľnej tvorbe sa orientuje na rôzne kombinované techniky a hĺbkovú tlač, predovšetkým farebný lept. Zamatová hebkosť, žiarivá farebnosť a tajomné svetlo obklopujúce krehkú kresbovú líniu tvarov prepožičiavajú jeho krehkým a subtílnym dielam magickú atmosféru a nabádajú k identifikácii symbolických odkazov. Symbolika tvarov sa v Dusíkovom súkromnom svete vízií a predstáv prelína so symbolikou farieb a spolu umocňujú výrazovú presvedčivosť jeho diel a gradujú epický príbeh, ktorý autor rozpráva. Jeho pointa, a tým i základná inšpirácia je v tajomnom svete prírody, jej nekonečných premenách i jej životaschopnosti a večnom kolobehu. Inou kapitolou jeho tvorby sú ľudské príbehy a zraniteľnosť a krehkosť života, ale i motívy súvisiace s intímnym svetom každého z nás, so vzťahom k Bohu i k vesmírnym zákonitostiam.

(MH)

Veľké šťastie. 2020. Kombinovaná technika. 38 x 26 cm
Zem XII. 2019. Kombinovaná technika. 45 x 30 cm

Kontaktné údaje

919 08 Boleráz 128
+421 918 934 172
dusik.jozef@gmail.com