Dicová Jarmila

Narodila sa 11. júna 1932 v Brunovciach. V rokoch 1959 – 1966 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije v Bratislave a venuje sa maľbe. Je autorkou množstva monumentálnych diel do architektúry a autorkou nespočetných ilustrácií do šlabikárov, učebníc i do kníh pre deti a mládež. Komorná maliarska tvorba Jarmily Dicovej čerpá z bohatých historických prameňov, z literatúry, hudby, vidieckej tematiky, ale i z novej poetiky mesta. Témy hľadá i v antickej a byzantskej mytológii, v počiatkoch slovanských kultúr a v príchode kresťanov, no najčastejšie sa sústreďuje na svet prírody, na témy krajiny a zátišia, ale aj na florálne a zoomorfné motívy. Často sa dotkla i tém ekologických a filozofických, interpretovaných s nadhľadom a intuíciou, ktoré sa až omnoho neskôr vnímali ako témy závažné pre ďalšiu budúcnosť ľudstva. Mnohé z týchto námetov autorka opakuje, v rozmanitých podobách ďalej spracúva a vytvára voľné cykly, ktoré plynulo prechádzajú cez jednotlivé obdobia jej tvorby. Maliarsky prejav Jarmily Dicovej môžeme zaradiť do poeticko-imaginatívnej línie slovenskej maľby. Nesie pečať autorkinej kreativity, charakterizuje ho zmysel pre farebnosť, kompozíciu a jedinečnú vyváženosť idylických i dramatických prvkov. Tvaroslovie jej diel vychádza z reálneho sveta, ale často využíva i princípy surrealistickej a poeticko-fantazijnej tvorby. Jej obrazy sú plné symbolov a podobenstiev, ktorých význam a zmysel je identifikovateľný a dáva priestor na meditáciu.

(MH)

Posol pevniny. 2004. Kombinovaná technika. 70 x 60 cm
Rodostrom. 2008. Kombinovaná technika. 105 x80 cm

Kontaktné údaje

Na kopci 23, 811 02 Bratislava
+421 908 698 108
jarmila.dicova@gmail.com