Dic Nico

Cena Spolku výtvarníkov Slovenska 2021
Narodil sa 1. decembra 1931 v Jarabine. V rokoch 1953 – 1959 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Peter Matejka, prof. Ján Želibský) a v rokoch 1957 – 1958 na Hochschule für Bildende Kunste v Drážďanoch (prof. Rudolf Bergander). Žije v Bratislave a venuje sa maľbe. V minulosti bol známy ako autor mnohých monumentálnych diel do architektúry. Nico Dic sa súbežne s aktivitami v oblasti monumentálnej tvorby venoval i voľnej maľbe. Spočiatku sa sústredil na krajinu a zátišie, a najmä na slovanskú históriu a významné osobnosti našich národných dejín. Ťažisko jeho komornej tvorby však spočíva v jeho žiarivých abstraktných kompozíciách, ktorým sa venoval od počiatku deväťdesiatych rokov až podnes. Sústredil sa na techniku emailu, využívajúc najmä princíp stekania, rozpíjania a miešania farieb. Jeho obrazy môžeme označiť pojmom lyrická abstrakcia s výraznými prvkami expresie, ktorá je najlepším spôsobom na vyjadrenie subjektívnych pocitov. Vo svojej nefiguratívnej tvorbe reaguje na mikrosvet prírody, v ktorom nachádza nekonečnú inšpiráciu farebných kombinácií, kontrastov, štruktúr, využíva však i princíp náhodného zoskupenia farieb i kompozičných siločiar. Farba je pre Nica Dica určujúcim médiom. Jej explodujúce prúdy vytvárajú v jeho dielach kaleidoskopy nekonečných obrazcov a štruktúr, raz vertikálne inokedy centrálne komponovaných, často evokujúcich pocit takého jadra, z ktorého prúdi energia do okolitého priestoru.

(MH)

Veľká udalosť. 1990. Email. 80 x60 cm
Kóta 1.9.3.1. 2015. Email. 90 x80 cm
Korály. 1991. Kombinovaná technika. 60 x 85 cm

Kontaktné údaje

Na kopci 23, 811 02 Bratislava
+421 908 698 108