Déči Ľubomír

Narodil sa 6. decembra 1966 v Bratislave. V rokoch 1981 – 1984 študoval na SOU v Bratislave odbor šperk a v rokoch 1986 – 1987 absolvoval súkromné štúdium u medailéra Miloslava Blahu. Bol spoluzakladateľom Súkromnej školy umeleckých remesiel a v súčasnosti pripravuje workshopy pre VŠVU. Žije v Bratislave a venuje sa tvorbe šperkov, objektov, občas i komorných plastík. Ľubomír Déči patrí k popredným a oceňovaným predstaviteľom slovenského šperku. Jeho predstava o možnostiach tohto umeleckého odboru sa výrazne líši od zaužívaných klasických podôb a on sám sa už vo svojej ranej tvorbe snažil o inovatívne a experimentálne postupy a osobitý charakteristický rukopis, ktorý jeho komorným dielam dáva punc jedinečnosti a originality. V jeho konceptoch prevláda istý konštruktivistický princíp, ktorý rezonuje najmä v masívnych a robustnejších tvaroch, kde jasne cítime architektúru šperku. Pozoruhodné sú i jeho kinetické diela, ktoré menia tvar i výraz, či diela s erotickým podtextom, ba dokonca i funkciou. Z materiálov najčastejšie používa zlato, striebro, bronz, z drahokamov uprednostňuje briliant, smaragd, zafír, ale aj opál, ametyst a perly. Inšpiráciu hľadá v zoomorfnom i rastlinnom svete, lákajú ho mystické príbehy, vesmírne odysey, nevysvetliteľné javy. Jeho momentálnou prioritou je realizovať formy a tvary, charakteristické pre šperk, do monumentálnejšej podoby ako sochársky solitér, či naopak integrovať šperk do drobnej kovovej plastiky, čo sa mu aj darí.

(MH)

Stonehenge. 1600 p.n.l. Striebro, rubín, zlatená mosadz, žula. 22 x22 cm

Kontaktné údaje

Hraničná 55, 821 05 Bratislava
+421 905 222 203
deci@trigold.sk